Nasze spoty wyborcze w telewizji

Jesteśmy w telewizji!
Pozwolą Państwo, że przedstawię harmonogram audycji wyborczych KWW Krzysztof Urbański, które zaprezentowane zostaną w TVP Łódź.
Rozpoczynamy już dziś. Tego nie wolno przegapić. Oto harmonogram bloków wyborczych:
1. 8.10. (poniedziałek) – godz. 17.00
2. 10.10. (środa) – godz. 17.00
3. 11.10. (czwartek) – godz. 19.00
4. 12.10. (piątek) – godz. 19.00
5. 16.10. (wtorek) – godz. 19.25.

Reklamy

Program wyborczy Krzysztofa Urbańskiego

Krzysztof Urbański, kandydat na Burmistrza Łęczycy

PROGRAM WYBORCZY

Jako Burmistrz Łęczycy zadbam o

1. Budowę ciągów komunikacyjnych, które poprawią bezpieczeństwo na łęczyckich drogach, odblokują zakorkowaną Łęczycę.

Przebudowa ulicy Górniczej i połączenie jej z ulicą Belwederską.

Tereny pod tę inwestycję wzdłuż torów PKP mamy już wykupione w celu stworzenia małej obwodnicy Łęczycy. Docelowo ulica Górnicza połączy się z ulicą Belwederską i Lotniczą. Łęczycanie już tamtędy przejeżdżają. Wybudowanie tego ciągu komunikacyjnego, to „odkorkowanie” Łęczycy, szczególnie ulicy Kaliskiej i Belwederskiej.  Ulicą Górniczą nie będzie jeździł ciężki tabor (TiR), z uwagi na uciążliwość dla mieszkańców tej ulicy. Auta osobowe, busy, które jadąc Kaliską i Belwederską chcą jedynie przedostać się przez Łęczycę w kierunku Poddębic do autostrady. Ale przede wszystkim będzie to ułatwieniem komunikacji mieszkańcom miasta. Ulica Górnicza posiada już gotowy projekt budowlany. Miała szansę na przebudowę w tym roku. Niezrozumiałym jest fakt, że p. Kilar – Błaszczyk nie złożyła wniosku o jej dofinansowanie w ramach Programu Morawieckiego dla ubogich gmin – drogi lokalne. Łęczyca mogła ubiegać się o dofinansowanie do 5 000 000. zł, a wystąpiła o ok. 1 300 000 zł. W ten sposób miasto straciło kolejne miliony. DLACZEGO?

Dofinansowanie – Narodowy Program Dróg Lokalnych (schetynówki), program Morawieckiego – drogi lokalne dla ubogich gmin. Na ten projekt Rząd przeznaczył 5 mld. zł.

Połączenie ulicy Popiełuszki z Zachodnią, jako alternatywa do zakorkowanej
i niebezpiecznej dla  użytkowników ulicy Kaliskiej.

W kontekście tej inwestycji miasto także już wykupiło większość terenów. Ta droga pozwoli wreszcie na swobodny dojazd do szpitala, przedszkola i szkoły przy ulicy Zachodniej. Zapewniam łęczycan, że ta inwestycja, tak bardzo potrzebna nam wszystkim, nie będzie ingerować w ogródki działkowe przy ulicy Zachodniej, które są prywatną własnością, nie będzie żadnego wywłaszczania. Ruch samochodowy nie zakłóci ciszy i spokoju mieszkańców osiedla przy Zachodniej. (Programy finansowania  j.w.)

Inteligentna sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach od krajowej 91 do wyjazdu w kierunku Poddębic.

Odpowiednio zsynchronizowane oświetlenie pozwoli bez zakłóceń przejechać przez Łęczycę, ale szczególnie poprawi bezpieczeństwo pieszych podczas przejścia przez ulicę. Proponowane rondo przy skrzyżowaniu Kaliskiej z Konopnicką to chybiony pomysł. Po pierwsze wcale nie udrożni przejazdu ulicą Kaliską. Nie poprawi bezpieczeństwa pieszych. Wręcz przeciwnie; zakorkuje ją jeszcze bardziej. Wyobraźmy sobie TiR-y, które jeden po drugim wjeżdżają na rondo. Korek aut robi się automatycznie do Alej JP II. To nie tylko moja opinia, ale również naukowców z Politechniki Łódzkiej.

– Droga krajowa 91 w obszarze Łęczycy. Zniszczone chodniki, a w niektórych miejscach ich brak. Ogromna uciążliwość dla pieszych i rowerzystów. Moje rozmowy z Zarządem Dróg Krajowych będą ukierunkowane na zmianę tego stanu rzeczy. Będę monitorował wykonanie kompleksowej przebudowy odcinka drogi 91, przebiegającej przez Łęczycę, który szumnie jest zapowiadany od kilku lat;

– Kontynuacja budowy ulic osiedlowych, w tym na osiedlach Waliszew, Królów, Kwiatowym, czy często zapominanych ulic Wiejskiej i Wrzosowej;

 

2. Miasto przyjazne Łęczycanom i osobom przyjezdnym, to jego sprawny układ komunikacyjny i łatwość w poruszaniu się.

            To System Informacji Miejskiej (SIM) – tj. system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym, konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o mieście (słupki kierunkowe, tablice informacyjne, pylony, gabloty). To nazwy ulic, lokalizacji, adresy, kierunkowskazy dla ruchu pieszego i kołowego, mapy, informacje turystyczne i historyczne. Tak powinno wyglądać miasto przyjazne jego mieszkańcom i turystom.

To multimedialna wędrówka po Łęczycy, łatwość dotarcia w każde miejsce naszego miasta, poznając jego historię, teraźniejszość, to łatwe dotarcie do instytucji i miejsc, które nas i turystów interesują.

– z Zarządem Dróg Wojewódzkim  w Łodzi ponowię rozmowy i negocjacje, dotyczące przejęcia do sprzątania i koszenia trawy odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Łęczycę t.j. od drogi 91, ulicą Belwederską przez Aleje JP II i ulicą Kaliską w kierunku Poddębic. Jak wszyscy wiemy, jest to odcinek drogi wojewódzkiej mającej wiele do życzenia pod względem  czystości. A zarośnięte, niekoszone pobocza wielu z nas po prostu bulwersują. To trzeba zmienić. Dlatego chcę zaproponować właścicielowi tej drogi, dbanie o jej czystość i estetykę w okresie od wiosny do jesieni, za kwotę, którą w  tym okresie Zarząd przeznacza na jej utrzymanie;

Kontynuacja rozbudowy małej architektury w mieście. Zaopatrzenie ulic, ciągów pieszych w ławki, kosze, stojaki rowerowe, to działanie, które musi być na bieżąco być realizowane;

3. Obniżenie podatków za wywóz śmieci.

Wywóz śmieci, to w praktyce coroczne podwyżki za ich utylizację, segregację i rekultywację wysypisk. To koszty dla każdej rodziny stanowiące nawet setki złotych.

Rolą Urzędu Miasta musi być partycypacja w kosztach wywozu śmieci. Taka praktyka była stosowana przez Urząd poprzez częściowe pokrywanie kosztów wywozu, ale została zaniechana. Chcę do tej pomocy mieszkańcom Łęczycy wrócić, aby żyło nam się lepiej.

4. Rekreacja i wypoczynek

Modernizacja Zalewów Miejskich.

Tak bardzo oczekiwana inwestycja, która stworzy miejsce wypoczynku i rekreacji oraz będzie wspaniałym produktem turystycznym. To ścieżki dla pieszych i rowerzystów, to budowa ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych, parkingi, ścieżki dydaktyczne, oświetlenie, place zabaw, tablice informacyjne, toalety, miejsca na tworzenie małej gastronomii, to mola, przystań dla wodnych rowerów, kajaków i wreszcie plaża. To nowe miejsca pracy. Finansowanie z Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach programu zagospodarowania terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2018 roku projekty są finansowane do 85 % wartości inwestycji. Dodatkowe finansowanie – Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kontynuacja modernizacji Parku Miejskiego.

Trzeba pomyśleć, aby podobnie piękna docelowo była także II część parku, która wymaga kompleksowego zagospodarowania. (drzewostan, aleje spacerowe, miejsca aktywnego wypoczynku. Dofinansowanie Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej.

tworzenie nowych tras rowerowych z wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej;

– podjęcie działań w celu pozyskania budynku i infrastruktury kolejki wąskotorowej przy ulicy Kaliskiej. Wyremontowanie tego obiektu nie tylko poprawi estetykę miasta ale może być atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego i stanowić  doskonały produkt turystyczny;

 

5. Łęczyca dla ludzi młodych, dla sportowców, miłośników aktywnego trybu życia.

Będę angażował ludzi młodych do współuczestniczenia w zarządzaniu miastem, powołując Młodzieżową Radę Miasta”. Takie próby w naszym samorządzie były już podejmowane, ale nic z tego nie wyszło. Teraz to się musi udać.  Zadaniem MRM będzie dialog, konsultowanie i rozwiązywanie problemów ludzi młodych. Młodzi w naszym mieście nie mogą się  wypowiedzieć, a wielokrotnie spotkałem się z ich propozycjami, pomysłami, które były bardzo dobre. Trzeba to zmienić.

Stadion. Stracone zostały kolejne miesiące na realizację tej inwestycji. Przygotowany projekt stadionu dotyczył kompleksowej modernizacji obiektu i wynosił wg. kosztorysu ok. 12 mln złotych. Krytycy twierdzą, że miasta nie stać na taki wydatek, są inne  potrzeby. Zaniechano tego projektu. Ale ja będę przekonywał, że przy mądrym  gospodarowaniu środkami budżetowymi i pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, wystarczy i na stadion i na te inne inwestycje. Trzeba mieć tylko silną determinację i „czuć Łęczycę”. Jestem pewien, że koszt modernizacji tego tak bardzo oczekiwanego obiektu sportowego przez łęczycką młodzież nie przekroczy 8 000 000 zł. To obiekt, który na co dzień obsługuje 4 sąsiadujące z nim szkoły, to setki dzieci i młodzieży aktywnie realizujących swoje upodobania sportowe. To tu trenują min. lekkoatleci i piłkarze.

Nasz stadion to historia i tradycja. Ale to także rewelacyjna wizytówka miasta. Tysiące osób spoza Łęczycy, przejeżdżających ulicą Kaliską widzi ten obiekt sportowy. To on również świadczy jakim jesteśmy miastem – czy nowoczesnym czy zacofanym. Czy przyjaznym jego mieszkańcom, czy stawiamy na aktywny  rozwój naszych dzieci? Niestety, szlaka i mączka ceglana na bieżni, rozpadający się budynek, zniszczone trybuny sprawiają, że obiekt jest reliktem przeszłości. Z pewnością nie pozwolę, aby podobna dotacja jaką chciano nam przekazać w kwocie 1.500 000 zł, ponownie była zwrócona do Ministerstwa Sportu.

Lodowisko. Myślę, że dobrze służyło mieszkańcom miasta lodowisko miejskie. Atrakcja, a  zarazem miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych. Tu spędzały czas wolny całe  rodziny. To było nieliczne lodowisko w Europie, które funkcjonowało na dziedzińcu Zamku.  Służyło Łęczycanom. Było atrakcją turystyczna w skali ogólnopolskiej. Tu stacje radiowe i telewizyjne realizowały na żywo emisje swoich audycji turystycznych, zachęcając do przyjazdu do Łęczycy. Będę kontynuował ten, tak bardzo udany projekt.

Korty tenisowe. Łęczyca posiada 8 kortów tenisowych, zagospodarowanych piękną, unikalną roślinnością. Ale do dnia dzisiejszego obiekt ten nie doczekał się zaplecza socjalnego. Budynek, który ma spełniać tę rolę praktycznie nadaje się do rozbiórki. Trzeba to zmienić. Mało kto wie, że na różnego rodzaju turnieje tenisowe do Łęczycy przyjeżdża około 5 – 6 tysięcy osób rocznie. W Łęczycy śpią, korzystają z gastronomii. Nie można bagatelizować takiej promocji miasta. To są dzieci grające w tenisa, ich rodzice, trenerzy. Łęczycka młodzież też doskonale zna ten obiekt. To kolejna alternatywa spędzania czasu wolnego dla młodych i dorosłych Łęczycan.

Reaktywacja Miejskiego Ośrodka Sportu, który będzie wspierał i pomagał wszystkim stowarzyszeniom krzewiącym kulturę fizyczną wśród młodych i seniorów,  placówkom oświatowym działającym w Łęczycy. Zadaniem MOS będzie  przyjmowanie i rozliczanie wniosków z dotacji. Planowanie i organizacja imprez rekreacyjno – sportowych, opieka nad obiektami sportowymi. Łęczycki sport, to tradycja, ogromna szansa na skuteczną promocję miasta, ale przede wszystkim, to zdrowie dzieci i młodzieży

 

6. Bezpieczna Łęczyca

– wymaga finansowania dodatkowych patroli Policji na obszarze całego miasta (w dzień i w nocy), w celu walki z wandalizmem, chuligaństwem i przejawami patologii. Miasto powinno znaleźć środki na wsparcie Policji;

Straż Miejska –  w obecnym trzyosobowym składzie nie ma racji bytu. Aby mogła sprawnie działać, być mobilna, trzeba zwiększyć zatrudnienie. Strażnicy miejscy mają pomagać, mają dbać o bezpieczeństwo obywateli, dbać o porządek i czystość w mieście.

Trzech funkcjonariuszy zatrudnionych aktualnie w Urzędzie Miejskim nie jest w stanie realizować właściwie swoich czynności służbowych. Straż Miejska to nie funkcjonariusze  ubrani w gabardynowe mundury na oficjalnych uroczystościach. To mają być funkcjonariusze gotowi do interwencji, wsparcia osób potrzebujących pomocy. To mają być ludzie gotowi do działania w każdych okolicznościach. Oni mają nam pomagać i służyć;

dostosowywanie monitoringu do zmieniających się miejsc uznanych za niebezpieczne również poprawi nasze bezpieczeństwo. Monitoring, aby spełniał swoją rolę musi być na bieżąco usprawniany, udoskonalany, ale przede wszystkim na bieżąco obsługiwany przez osoby doświadczone w prewencji, uczulone na zagrożenia dla osób i ich mienia, ruchu pieszych, rowerzystów i samochodów.

 

7. Budowa bloków mieszkalnych, kontynuacja systemu TBS

Najlepszym wyznacznikiem zapotrzebowania na mieszkania w Łęczycy jest ich cena za metr kwadratowy na rynku wtórnym, dochodząca nawet do 4 000 zł. To już są ceny w dużych aglomeracji miejskich.

To również sygnał, że w naszym mieście chcą mieszkać ludzie młodzi, którzy wiążą z nim swoje  plany życiowe. To bardzo dobrze. Dlatego też jednym z głównych moich założeń programowych jest budownictwo wielomieszkaniowe tj.

– kontynuacja budowy mieszkań w ramach Spółki Miejskiej „Towarzystwa Budownictwa Społecznego”, mieszkania komunalne i deweloperskie na osiedlu „Zacisze”, na placu k/”starego młyna”, przy ulicy Kaliskiej tereny pomiędzy Parkiem Miejskim a osiedlem „Waliszew” ( Bank Gospodarstwa Krajowego, Mieszkanie +, system deweloperski, Partnerstwo Prywatno – Publiczne lub przekazanie terenu pod budowę wielomieszkaniową SM „Łęczycanka”;

– kontynuacja współpracy z SM „Łęczycanka” – „stara baza”  – nowe bloki;

mieszkania socjalne na bazie osiedli przy ulicach Kopalnianej
i Wrzosowej.

Są to ogromne plany inwestycyjne.  Dojdą do skutku? Tak. Jak szeroki zakres tego zadania będziemy w stanie zrealizować? Okaże się w kontekście możliwości kredytowania (TBS udowodnił, że jest to realne) i pozyskania  dofinansowania.

– racjonalne dostosowanie studium i planu zagospodarowania przestrzennego do rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Na uwagę zasługuje budownictwo wielomieszkaniowe, jednorodzinne, spółdzielcze i komunalne. To również tereny inwestycyjne i rekreacyjne. Łęczyca jest bardzo zwartym miastem. Czas, aby myśleć o poszerzeniu jego granic.

 

8. Łęczyca dla Seniorów

– zwiększenie liczby opiekunek środowiskowych. Zapotrzebowanie na tą formę opieki nad osobami starszymi, schorowanymi w Łęczycy jest ogromne.
Ok. 20 % mieszkańców naszego miasta, to osoby powyżej 70 roku życia;

– propagowanie i edukacja w celu stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej;

–  głos osób starszych. Skorzystam z ich wiedzy i doświadczenia powołując „Miejską Radę Seniorów”, będącą dla miasta partnerem przy konsultowaniu, aktywizacji i rozwiązywaniu problemów osób starszych;

– wspieranie działań na rzecz pomocy osobom starszym: wspieranie Stowarzyszeń emerytów i rencistów,  utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego;

– zakończenie inwestycji związanej z budową  Środowiskowego Domu Samopomocy;

– zadbam o studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ich ambicje i chęć do nauki zasługują na wsparcie finansowe i pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych;

– kreatywność seniorów – to utworzenie aktywnych miejsc rekreacji na osiedlach i  w Parku Miejskim.

 

9. Likwidacja barier architektonicznych

– zadbam, aby wszystkie obiekty użyteczności publicznej były dostosowane dla osób z chorobami ruchowymi;

– pomoc osobom niepełnosprawnym. Jest to naszym obowiązkiem. Nie można zostawić ludzi pokrzywdzonych przez los z problemami. Miasto Łęczyca musi pomóc niepełnosprawnym w pokonywaniu barier – na ulicach i w życiu codziennym, w Urzędzie Miejskim (winda). Gotowy projekt jest już w posiadaniu Urzędu. Na jego realizację musza zostać zabezpieczone odpowiednie środki finansowe. Również na ich aktywizację i przystosowanie się osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego. (PEFRON, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);

– należy stworzyć integracyjny plac zabaw np. w Parku Miejskim. To plac zabaw, w którym będą się integrować  dzieci zdrowe i niepełnosprawne. To okazja do nawiązywania znajomości, przyjaźni i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego;

 

10. Praca

–  współpraca pomiędzy Powiatem Łęczyckim,  Gminą Łęczyca i Miastem Łęczyca w celu pozyskiwania środków unijnych  na działania pozwalające stworzyć nowe miejsca pracy;

– opracowanie  atrakcyjnych ofert dla inwestorów. 6 ha terenów w Łęczycy nadal czeka na inwestycje przemysłowe;

Wykupiliśmy ponad 4 hektary gruntów pod przyszłe inwestycje w Strefie Ekonomicznej. Jestem przekonany, że pomimo problemów z przekształceniem tych terenów z rolnych na przemysłowe, co zablokowała „Ustawa Rolna”, znajdziemy inwestorów spełniających aktualne wymogi.

promocja i wsparcie lokalnych małych przedsiębiorstw. To preferowanie lokalnych, małych, często rodzinnych firm na rynku łęczyckim;

 

11. Oświata, Zdrowie uczniów

Już w roku szkolnym 2018/2019,  łęczyckie szkoły podstawowe opuści ok. 240 uczniów. Zjawisko to spowoduje, że ok. 10 nauczycieli (fizycy, matematycy, poloniści, w/f), mogą stracić pracę. Nie można do tego dopuścić. Wspólnie z Dyrektorami tych placówek oświatowych będziemy starali się rozwiązać ten problem. Niezbędne będą rozmowy ze Starostą Łęczyckim

w celu możliwości zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych;

stomatolog w każdej szkole. To ponowienie starań o utworzeniu gabinetów stomatologicznych, a przynajmniej poszerzenie zakresu profilaktyki stomatologicznej w szkołach;

korekty wad postawy i płaskostopia. Wprowadzenie tego rodzaju zajęć ruchowych w klasach I – III jest niezbędne. To problem społeczny XXI wieku. Wg. badań ponad 70 % dzieci ma w tym zakresie problemy.

 

Będzie możliwe:

– ułatwienie pozyskiwania  środków unijnych. Pomoże w tym utworzone przy Urzędzie Miejskim „Biuro Funduszy Europejskich” wspierające nie tylko burmistrza, ale także dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych, stowarzyszenia i osoby prywatne w prowadzeniu profesjonalnej dokumentacji projektowej i wnioskowej;

– pozyskania pieniędzy na realizację programu „Czyste powietrze” dotyczącego dofinansowania termomodernizacji prywatnych budynków mieszkalnych, w tym dopłaty do wymiany starych kotłów CO. W ramach dofinansowania będzie można dostać do 53 tys. zł.  Dofinansowanie do 85  % inwestycji;

– prowadzenie budżetu miasta, na który wpływ będą mieli jego mieszkańcy – Budżet Obywatelski, Uchwały Obywatelskie.

 

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

– Duża Obwodnica Łęczycy

– Wody termalne

– Budowa Basenu Miejskiego

 

  … bo ŁĘCZYCA jest najważniejsza

… bo WY jesteście najważniejsi

Wiem, że wspólnie możemy ten program zrealizować.

Wspólnie doprowadzimy do tego, aby nasze miasto było Królewskie

Kandydat na Burmistrza Łęczycy Krzysztof Urbański

 

„Pani Kilar – Błaszczyk nie wykorzystała szans na szybszy rozwój Łęczycy” – c.d. rozmowy z Krzysztofem Urbańskim

 1. Uważa pan, że niewykorzystane zostały szanse na kolejne inwestycje, a tym samym szybszy rozwój miasta?

Krzysztof Urbański – Oczywiście, że tak. Obecne władze straciły ogromne pieniądze na uczynienie z Zalewów Miejskich miejsca wypoczynku i rekreacji. Pisałem o tych sprawach na swoim blogu, ale przedstawię ten problem jeszcze raz. Krótko; nie złożenie wniosku przez obecne władze o dofinansowanie modernizacji zalewów spowodowało, że miasto utraciło ogromne pieniądze na realizację tej inwestycji. Tu chodziło o pozyskanie przynajmniej kilkunastu  milionów złotych. Wiem, że zaprezentowany poniżej tekst jest takim trochę językiem urzędniczym, ale nie chcę być gołosłownym i proszę to dokładnie przeczytać i przeanalizować, a także wszystko jest do sprawdzenia w odpowiednich instytucjach.

W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego z działania V.4.2 celem była ochrona bioróżnorodności, ochrona cennych przyrodniczo siedlisk.

Konkurs obejmował wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020oraz w § 2 pkt 6 Regulaminu konkursu tj.:

Budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych (w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze).

 

W katalogu wydatków kwalifikowalnych jest renaturyzacja, więc zalew się wpisywał w konkurs. Mało tego, można było utworzyć ścieżki pieszo- rowerowe, utworzyć szlak turystyczny np. rowerowy.

 

Katalog wydatków kwalifikowanych obejmował m.in.:

– renaturyzacja cieków, renaturyzacja zbiorników wodnych (czyszczenie, pogłębianie itp.)

− przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne, prace ziemne, prace związane z zagospodarowaniem terenu.

− zakup i montaż wyposażenia nierozerwalnie związanego z celami projektu i jego funkcjonowaniem.

– infrastruktura szlaku turystycznego w tym m.in. : o ciągi piesze i rowerowe; budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, w tym ścieżek przyrodniczo- edukacyjnych, o parkingi, ciągi pieszo-rowerowo, ścieżki dydaktyczne, o oświetlenie (wykonanie niezbędnych instalacji stanowiących element ciągu pieszego i parkingu pozwalających na korzystanie z infrastruktury również po zmroku),

– mała architektura: o plac zabaw, o ogrodzenie, o tablice informacyjne. o kosze na śmieci, o toalety, o kontenery na śmieci, o stoliki z siedziskami

 

Dlaczego tak dokładnie informuje o tej sprawie? Dlaczego tak szczegółowo? Ponieważ uważam, że temat renaturyzacji zalewu lub utworzenia nad zalewem miejsca wypoczynku został przegapiony!!!

Z jakiego powodu? Uważam, że z braku wiedzy i kompetencji. Dlaczego o  tym piszę? Ponieważ, tak jak Wam, również bardzo mi zależy na zagospodarowaniu tego akwenu. I, ja i Wy chcemy, aby było miejscem pięknym i zadbanym. Aby zalewy były miejscem spotkań, wypoczynku, rekreacji, edukacji  i atrakcją turystyczną.

 

 

 

 1. A, co ze stadionem i ŚDS?

 K.U. – Stracone zostały kolejne miesiące na realizację tych inwestycji. Przygotowany projekt stadionu dotyczył kompleksowej modernizacji obiektu i wynosił wg. kosztorysu ok. 12 mln złotych. Krytycy twierdzą, że miasta nie stać było na taki wydatek, że są inne  potrzeby. Zaniechano tego projektu. A, ja będę przekonywał, że przy mądrym gospodarowaniu środkami budżetowymi i pozyskiwaniu funduszy z zewnątrz, wystarczy i na stadion i na te inne inwestycje. Trzeba mieć tylko silną determinację i „czuć Łęczycę”. Jestem pewien, że koszt modernizacji tego tak bardzo oczekiwanego obiektu sportowego przez łęczycką młodzież nie przekroczy 8 000 000 zł. Tak na marginesie, po co była zwoływana konferencja prasowa przez Panią Kilar – Błaszczyk, która w obecności min. swojego męża, Pana senatora Błaszczyka i posła Pana Matuszewskiego ogłosiła wielki sukces otrzymanej dotacji 1 500 000 zł na przebudowę stadionu? De facto, o którą my aplikowaliśmy. Gdy, w konsekwencji nie potrafiła przekonać Rady o zasadności tej inwestycji i nie przyjęła tych tak dużych pieniędzy? Chodziło o promocję własnej osoby, czy o dobro Łęczycy?

Gdy zostałem odwołany ze stanowiska  wiceburmistrza udało się zrealizować prace przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy o wartości 1.200,000 zł. (100 % dofinansowania). Ponieważ jest to inwestycja rządowa, środki z ramienia Ministerstwa Pracy, Rodziny i Pomocy Społecznej, przekazał Wojewoda Łódzki. Wojewoda nie miał tez żadnych zastrzeżeń, co do koncepcji budowy ŚDS w technologii pasywnej. Dlaczego? Ano, doskonale zdawał sobie sprawę, że taka technologia to wymóg Unii Europejskiej. Żeby nie być gołosłownym podam przepisy unijne, które mają zastosowanie przy budowie takich obiektów Jest to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.05.2010 r (art. 9), w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dyrektywę podpisał również polski rząd.

Rozpoczęliśmy prace zdając sobie sprawę, że trzeba „dobijać” się o kolejne środki finansowe. Prowadziłem bardzo trudne rozmowy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Udało się pozyskać dodatkowe pieniądze i I etap budowy został zrealizowany.

Sądziłem, że pani Kilar – Błaszczyk, pełniąca kompetencje burmistrza doprowadzi do zakończenia tak potrzebnej miastu inwestycji. Czeka na nią ok. 60 osób pokrzywdzonych przez los, które chciałyby uczęszczać do nowoczesnej placówki terapeutycznej.

Widzę jednak, że do oddania placówki droga bardzo daleka. Dlaczego jednak pani Kilar – Błaszczyk nie podjęła skutecznych starań o pozyskanie dodatkowych pieniędzy np. z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska? Dlaczego nie starła się o rozłożenie na raty np.: na okres 2 lat  spłat  wobec wykonawców? Dlaczego nie wykorzystała nadwyżki budżetowej, którą w ówczesnym czasie dysponowało miasto? Dlaczego nie prowadziła dalszych, skutecznych rozmów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Pytań można stawiać jeszcze więcej, ale nie o to chodzi. Uważam, że stracono bardzo dużo czasu, a cierpią z tego powodu osoby niepełnosprawne. Teraz przed wyborami samorządowymi uaktywniła się, a właściwie uaktywnili się przedstawiciele rządu. Kilka lat temu mogliśmy oglądać taki polski filmy „Sztuczki”… Pozostawię to bez komentarza. Komentarz napiszą już niedługo Łęczycanie.

Szkoda, że zamiast szukać pieniędzy, uwaga pani burmistrz, i jej męża, senatora Błaszczyka, skupiła się na organizowaniu spotkań, podczas których informowali o fatalnej lokalizacji obiektu i przeniesienia go do Szkoły Muzycznej.  Jest to nonsens. No, cóż. Dla niektórych osiedle Waliszew to już nie Łęczyca. Pytam się, czy lokalizacja ŚDS w otoczeniu ogródków działkowych „Irys” jest zła? Pytam się, czy złą jest lokalizacja w miejscu cichym i spokojny, służącym terapii? Czy wielkim wysiłkiem dla Urzędu Miasta będzie zorganizowanie dowozu osób niepełnosprawnych? Nie widzę w tym temacie żadnego problemu. Wszak Urząd ma służyć mieszkańcom i im pomagać.

Dokończenie tej inwestycji jest moim kolejnym priorytetem w programie wyborczym.

Nie będę już wspominał szerzej o deklaracjach, jakie padły 20 lipca 2017 roku podczas konferencji po objęciu przez panią Kilar – Błaszczyk, kompetencji i zadań burmistrza. Poinformowano o rozbudowie Zamku i załatwieniu na ten cel 20 000 000 zł. ( ludzie kochani, mieszkańcy, wyobrażacie sobie te 20 milionów złotych. Czy wy wiecie, ile to jest pieniędzy? Ja też nie wiem, ale pewnie wystarczyłoby na nowy Zamek). Od początku ten projekt był nierealny. Wszyscy wiemy, że tego rodzaju inwestycja to proces trwający przynajmniej kilka lat. Padły z ust rządzącej słowa, słowa, słowa. Takie same, jak te o zlikwidowaniu Straży Miejskiej.

 1. Dlaczego Pani Kilar – Błaszczyk ograniczyła się tylko do aplikacji w ramach dofinansowania niektórych dróg lokalnych z programu premiera Morawieckiego?

K.U – Zaaplikowała tylko  o dołożenie pieniędzy do ulic Kilińskiego, Krótkiej i 57 Pułku, a  zapomniała o zdegradowanej totalnie ulicy Górniczej? Przecież można było ubiegać się o dofinansowanie do 5 000 000 zł. Otrzymaliśmy zgodnie z miejskim wnioskiem tylko ok. 1 300 000 zł.

 1. Łęczycanie, a zwłaszcza dzieci, marzą o Miejskiej Pływalni…

K.U. Moi poprzednicy rzucali takie hasła wyborcze. Gdzież już ta pływalnia miała  być zlokalizowana? A, to tu, a to przy szpitalu, a to jeszcze gdzie indziej? I. pływalni, jak nie było, tak nie ma. Po co więc były te obietnice? Nic w tym temacie nie będę obiecywał; powiem tak; kryty basen  jest potrzebny dla naszych dzieci, aby mogły się prawidłowo się rozwijać, aby były wysportowane i zdrowe. Wiem, jak ta pływalnia ma wyglądać, gdzie ma być zlokalizowana, skąd wziąć na to pieniądze. Nie rzucę jednak hasła, że już jutro, już pojutrze. To nie w moim stylu.

Mogę jednak wszystkich zapewnić, że jest to bardzo realny projekt do realizacji i wcale nie musi kosztować dziesiątek milionów.

 

 1. Łęczyca nadal jest zakorkowana…

K.U. – I, będzie. Jeżeli nie zrealizuje się projektu ominięcie Łęczycy  od strony Łodzi z wykorzystaniem  ulicy Górniczej do Belwederskiej z wyjazdem na ulicę Lotniczą Z uwagi na możliwość wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców ulicy Górniczej, powinien być tam dopuszczony np.lekki transport. Wspominałem, że tereny mamy wykupione wzdłuż torów PKP. Teraz trzeba będzie ten projekt realizować. Radni przeforsowali projekt na budowę ronda, przy Konopnickiej i Kaliskiej. To pochłonie kolejne duże pieniądze i nie daj żadnej gwarancji udrożnienia Kaliskiej oraz poprawy bezpieczeństwa pieszym. Inteligentna sygnalizacja świetlna lepiej rozwiązałaby ten problem. I, nie tylko tu, ale także na skrzyżowaniu Ozorkowskiej z Belwederską i pozostałych skrzyżowaniach. To nie tylko moja opinia ale także środowiska naukowego Politechniki Łódzkiej. Tak jak wspomniałem powyżej, „tu i teraz” koniecznym jest podjęcie prac w tym zakresie oraz jeszcze raz przypomnę, połączenie ulicy Popiełuszki z ulicą Zachodnią.

Pozostaje oczywiści nadal otwarty temat obwodnicy Łęczycy. Ale to zadanie jest długofalowe i uzależnione tak naprawdę od dobrej woli władz Gminy Łęczyca. Zobaczymy, co nam przyniesie najbliższa przyszłość.

 

 1. W tym obszernym wywiadzie wskazał Pan już swoje pierwsze założenia Programu Wyborczego. Kiedy możemy się spodziewać pełnego pakietu informacji w tym zakresie?

Program Wyborczy mam praktycznie gotowy. Nie poruszyłem tu jeszcze przecież  wielu aspektów, które są bardzo ważne, a nie mogą być pominięte. Program  w najbliższym czasie zostanie zaprezentowany  w mediach, na spotkaniach z Łęczycanami. Jest on realny, wskazuje sposoby finansowania i obejmuje  zadania, które są niezbędne do realizacji w Łęczycy. Realizacja tego programu pozwoli, aby nasze miasto wreszcie „ostro poszło do przodu”,  ale szczególnie, żeby nam żyło się lepiej. Nie jest to projekt zamknięty. Wraz z kandydatami na radnych spotykamy się, prowadzimy rozmowy z różnymi środowiskami społecznymi naszego miasta, zbieramy postulaty i opinie. Rozmowy, które z Wami prowadzimy, są  inspiracją i potwierdzają, że kierunek budowy programu  jest dobry.  Wszyscy marzymy, aby ta nasza Łęczyca była miastem pięknym, zasobnym, nowoczesnym, pełnym zieleni, aby wszyscy znaleźli tu pracę i radość życia

Chciałbym, aby te marzenia się spełniły. Muszą się spełnić.

 

 

 

 

 

 

 

„Burmistrz powinien słuchać mieszkańców” – rozmowa z Krzysztofem Urbańskim, kandydatem na Burmistrza Łęczycy

 1. Kim pan jest, panie Krzysztofie Urbański?

Krzysztof Urbański – Łęczycaninem, bo tu w 1965 roku urodziłem się, tu ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 3,  a następnie uczęszczałem do Technikum Górniczego, w której to szkole  zdałem maturę.

Tytuł magistra uzyskałem po ukończeniu studiów  na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracę zawodową, oczywiście rozpocząłem w moim rodzinnym mieście, jako nauczyciel w SP nr 4. Następnie pracowałem w Zakładzie Karnym w Łęczycy, gdzie zajmowałem się resocjalizacją osadzonych i byłem kierownikiem penitencjarnym.  Następnie byłem zastępcą dyrektora Zakładów Karnych w Łęczycy i Garbalinie. Żonę też poznałem w Łęczycy. Daj, Boże każdemu taką małżonkę. Doczekaliśmy się trzech synów.  Każdy z nich jest już dorosły, ma własne życie, ale do rodzinnego domu bardzo często wracają. Sentyment do miasta mają po mnie, bo ja, gdy przez kilka dni nie czuję pod stopami łęczyckiego „bruku”, to mi czegoś brakuje. Bo drugiego takiego miasta nie ma na świecie. Miasta, po którego ziemi stąpali królowie, książęta, kasztelanowie, rycerze, biskupi i zwykli mieszczanie. Miasta, w którym odbywały się synody biskupie, książęce zjazdy; miasta, które przez wieki broniło polskości, miasta przesiąkniętego historią.

 

 

 1. Od wielu lat działa pan w łęczyckim samorządzie…

K.U. – Od 2002 roku jestem radnym.  W Radzie Miejskiej pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu, a w latach 2004 – 2006 byłem Przewodniczącym Rady Miejskiej. W wyborach samorządowych w 2014 roku uzyskałem najlepszy wynik spośród wszystkich kandydatów na radnych. W latach 2015 – 2016 byłem zastępcą Burmistrza Miasta Łęczyca. Przeszedłem praktycznie wszystkie szczeble samorządowe. Znam problemy Łęczycy od podszewki. Nie tylko te samorządowe, ale także spółdzielcze, gdyż byłem także  członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka” .  Lata pracy społecznej to lata wielu spotkań, dyskusji z mieszkańcami, to pomoc w załatwianiu ich spraw i w rozwiązywaniu ich problemów. Cieszę się, że pomogłem ogromnej rzeszy łęczyckich rodzin. Jestem uparty i niezależny. Może dlatego nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej i nigdy nie byłem sterowany przez jakieś partyjne gremia. Mnie nie można przywieźć w „teczce”. Nigdy nie dam się zaszufladkować i czekać na decyzje z partyjnego rozdzielnika. Działałem i działam w trosce o moje miasto i jego mieszkańców. Zawsze uważałem,  że samorządowiec służy ludziom, swojej „małej Ojczyźnie”.

 

 

 1. Przyszedł czas, że zdecydował się pan kandydować na stanowisko burmistrza Łęczycy…

K.U. – Dojrzewałem do tej decyzji od wielu lat. To nie jest tak, że ktoś rzuci hasło „a może teraz ty”, a ja się temu podporządkuję. Miałem już wcześniej takie propozycje, ale nie byłem do tego gotowy.  To trzeba dokładnie przemyśleć. Mieć odpowiednie doświadczenie. Znać problemy miasta.  Być pewnym wsparcia jego mieszkańców, ale przede wszystkim otoczyć się Radnymi, którym faktycznie zależy na rozwoju miasta i pracy dla jego mieszkańców. Mamy być zespołem wspólnie działającym. Uważam, że skład kandydatów z mojego komitetu jest świetny, nic nie ujmując oczywiście innym kandydatom.

Kilka lat temu przyjąłem propozycję zostania wiceburmistrzem. Byłem entuzjastą, bo wiedziałem, że uda mi się przeforsować moje propozycje inwestycyjne. Szkoda, że polityka wzięła górę nad zdrowym rozsądkiem. Odszedłem, a właściwie zostałem zwolniony z tego stanowiska. Do dziś, nie wiem dlaczego.

 

 1. Jakie inwestycje zostały w tym czasie zrealizowane?

K.U. – Półtora roku to bardzo krótki czas. Tyle byłem zastępcą Burmistrza. Ale przyjrzyjmy się tym dokonaniom.

Przede wszystkim wybudowana została nowoczesna hala sportowa przy SP Nr 3. To ogromna inwestycja, która przez wiele lat będzie służyła szczególnie łęczyckim dzieciom i młodzieży. Koszt tej inwestycji to ok. 2.800.000 zł, w tym 50 % otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

Za 600 000 zł zmodernizowaliśmy pozostałe obiekty sportowe( 50 % dofinansowania również przyznało MS i R).

W SP nr 1 zagospodarowano pomieszczenia starej kotłowni na siłownię i salę gimnastyczną.

Udało się przebudować  za ok. 3.000.000 zł ulicę Poznańską. Na to zadanie uzyskaliśmy 50 % dofinansowania od Wojewody Łódzkiego. Jak trudna to była inwestycja, wszyscy pamiętamy. Wykonaliśmy ulice na Osiedlu Waliszew, ulice przy starym dworcu kolejki wąskotorowej, przy Szkole Muzycznej.

Przygotowaliśmy „gotową” dokumentację na wykonanie przebudowy ulicy M. Konopnickiej. To była podstawa do aplikowania o dofinansowanie ponad 2.000.000 zł, również od Wojewody Łódzkiego. Łatwiej jest  robić, gdy dostaje się tzw. „gotowca”,a potem chwalić się w mediach nie swoimi osiągnięciami. Takie widać teraz zwyczaje. Dzięki temu  miasto niebawem wzbogaci się o drugą po Poznańskiej bezpieczną i funkcjonalną ulicę.

Po bardzo trudnych negocjacjach ze Starostą Łęczyckim ( dot. przekazania gruntów), udało się doprowadzić do przebudowy łącznika między ulicami Dominikańską a Konopnicką ( 450 000 zł). Pamiętacie, jak wyglądały te okolice naszego miasta?

Wykonaliśmy rewitalizację Parku Miejskiego za kwotę ok. 1 000 000zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW wynosiło ponad 85 %. Teraz park jest miejscem spotkań, wypoczynku i rekreacji. I oto właśnie chodzi.

Powstał deptak wzdłuż zalewu i elementy małej architektury w całym mieście. Nowe ławki, kosze, tablice ogłoszeniowe, przystanki autobusowe. Wszystko po to, aby poprawić wizerunek Łęczycy, ale przede wszystkim, aby poprawić komfort życia mieszkańców Łęczycy. Dziwię się, że są osoby, które to kwestionują.

Wykupiliśmy ponad 4 hektary gruntów pod przyszłe inwestycje w Strefie Ekonomicznej. Muszę zaznaczyć, że zapłaciliśmy za nie  zdecydowanie mniej niż chciała uczynić to ekipa pana Olszewskiego. Zapłaciliśmy 24 zł za metr kw., oni chcieli płacić 70 zł. Jestem przekonany, że pomimo problemów z przekształceniem tych terenów z rolniczych na przemysłowe, co zablokowała „Ustawa Rolna”, znajdziemy inwestorów, spełniających aktualne wymogi. Przejęliśmy od PKP 1,5 hektara gruntów, które niezwłocznie powinny być wykorzystane przy inwestycjach mających na celu poprawę komunikacji w naszym mieście. Połączenie ulicy Górniczej, wzdłuż torów PKP, do ulicy Belwederskiej jest, w dzisiejszych realiach „zakorkowanej” Łęczycy, niezbędne. Wykupiliśmy także tereny pod budowę drogi od ulicy Popiełuszki do ulicy Zachodniej. Jak bardzo ta alternatywna do ulicy Kaliskiej droga jest potrzebna, nie muszę chyba nikogo przekonywać. Tylko w ten sposób ułatwimy dojazd do szpitala, SP3, czy przedszkola przy ulicy Zachodniej, a jednocześnie udrożnimy przejazd ulicą Kaliską, poprawiając jej użytkownikom bezpieczeństwo. Rozwiązanie tych problemów należy do jednego z moich najważniejszych punktów programu wyborczego.

Rozpoczęliśmy termomodernizację 8 budynków komunalnych/mieszkalnych za ok. 2 000 000 zł. Przypominam, że na ten cel otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 85 % dofinansowania. Martwi mnie jednak fakt, że mieszkańcy tych budynków zgłaszają  uwagi do jakości realizacji tego zadania. Te sprawy powinny zostać wyjaśnione w Urzędzie Miasta. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Wojewódzkiego, podobno też mają uwagi, ale nie chcę się w tym przedmiocie wypowiadać. Nie my kończyliśmy tę inwestycję.

 

Na ukończeniu jest  wreszcie inwestycja związana z przebudową wodociągu z Krzepocina do Łęczycy z nową stacją uzdatniania wody i wyremontowaną studnią głębinową. Łącznie projekt ten będzie kosztował 10 000 000 zł. 8 000 000 zł. pożyczki nastąpi z 50 %  jej umorzeniem. Inwestycję tą realizuje PGKiM. Cel, to poprawa infrastruktury wodociągowej, ale szczególnie zostanie poprawiona jakość wody pitnej (niebawem będziemy pić wodę bez uszlachetniaczy). Ta inwestycja również rozpoczęła się, gdy pracowałem w Urzędzie Miejskim.

 1. Wprowadzona została także w Urzędzie nowoczesna technologia obsługi mieszkańców…

K.U. e-Łęczyca, czyli nowoczesna technologia w usługach publicznych Urzędu, pozwala teraz szereg spraw załatwiać Łęczycanom drogą elektroniczną bez potrzeby przychodzenia do Urzędu. Koszt 370 000 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 69 %.

Uporządkowanie zasad parkowania przed Urzędem i gruntowny remont wejścia do Urzędu Miasta i Gminy, to kolejne zadanie, w które byłem osobiście zaangażowany. To także łamanie barier dla osób niepełnosprawnych. Nie możemy zapomnieć o rozpoczętej budowie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy na osiedlu Waliszew.  W 100 %  jest to zadanie finansowane przez rząd. Miasto jedynie przekazało działkę pod zabudowę. W 2016 roku powstał budynek za kwotę ok. 1.200 000 zł. W kolejnych latach zadanie miało być kontynuowane. Co się dzieje w tej sprawie? Wszyscy widzimy. W 2017 roku dotacja 750 000 zł na tę inwestycję została zwrócona Wojewodzie Łódzkiemu. W tym roku nadal nic się nie dzieje na terenie budowy. Mogę w tym miejscu jedynie przeprosić pensjonariuszy ŚDS za taki stan rzeczy.  Teraz nic nie mogę zmienić w działaniach pani Kilar – Błaszczyk, odpowiedzialnej za tę inwestycję. Szkoda, bo kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych przez los mogłoby znacznie wcześniej korzystać z bardzo nowoczesnej placówki.

Myślę, że dobrze służyło mieszkańcom miasta lodowisko miejskie. To było jedno z nielicznych lodowisk w Europie, które zlokalizowano na dziedzińcu Zamku.  Służyło Łęczycanom, i tym młodszy, i tym trochę starszym. To była atrakcja turystyczna w skali ogólnopolskiej. Tu stacje radiowe i telewizyjne realizowały na żywo swoje programy turystyczne, a Łęczyca była doskonale promowana. W ten sposób zachęcaliśmy do odwiedzenia przez turystów naszego miasta.

Nie możemy zapomnieć o wykonanym oświetleniu ulicznym na osiedlu „Królów Polskich” za kwotę ok. 400 000 zł, z dofinansowaniem 80 %. Przygotowaliśmy gotową dokumentację. Podobnie uczyniliśmy to na zadanie na osiedlu Kwiatowym. Aplikowaliśmy o dofinansowanie. W efekcie i to osiedle jest oświetlone.

Niebawem SM „Łęczycanka” rozpocznie budowę bloku mieszkalnego. Negocjacje, które prowadziłem z polecenia mojego przełożonego z Zarządem spółdzielni, doprowadziły do inwestycji przy ulicy Kaliskiej. Jak ogromne jest zapotrzebowanie na mieszkania w Łęczycy, chyba wszyscy wiemy. Problem budowy mieszkań zaliczam do priorytetowych zadań w swoim programie wyborczym.

Jak więc widzicie, jest tego sporo, jak na półtora roku  bycia zastępcą Burmistrza. Inwestycje te zaliczam do moich sukcesów. Włożyłem w to ogromne zaangażowanie, i tylko ja wiem, ile mnie to kosztowało wysiłku.  Te, moim zdaniem, wykonane bardzo ważne inwestycje, są również Waszymi, drodzy Łęczycanie. Wiele inspiracji czerpałem z rozmów z Wami, czy też z dyskusji na wielu płaszczyznach. Nie będę również ukrywał, że niektóre projekty były zaplanowane przez burmistrza Olszewskiego. Nie jest w moim stylu, aby przypisywać sobie cudzą pracę, i podejmowane wysiłki w pozyskiwaniu środków finansowych oraz  przygotowaniu dokumentacji. Uważam zresztą, że nieważne jest kto, ile wykonał dla tego miasta. Najważniejsze jest, że te wszystkie działania służą naszym mieszkańcom. Nie będę się również licytował z panią pełniącą obecnie kompetencje burmistrza, ale uważam, że przez ten rok można było zrobić znacznie więcej dla tego miasta. Przypisywanie sobie zasług innych osób i medialne wysiłki, aby to potwierdzić, źle świadczą o tej władzy. Cóż, niestety, takie mamy teraz czasy. O niewykorzystanych szansach na dalszy rozwój miasta opowiem w następnej części wywiadu.

 

 

Można im zaufać.Kandydaci KWW Krzysztof Urbański do Rady Miejskiej w Łęczycy.

Pozwólcie Państwo, że zaprezentuję listę kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Łęczycy, którzy kandydować będą z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztof Urbański.

Są to osoby znane i szanowane. Ludzie uczciwi i pracowici.

Są to osoby, którym mieszkańcy Łęczycy mogą zaufać.

Okręg Wyborczy Nr 1

Jarosław Płuciennik

ul: Broniewskiego, Chrobrego, Krótka, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Ozorkowskie Przedmieście 49, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61A, 63, 65, 67, 69, Prusa, Słowackiego, Tuwima, Żeromskiego

Okręg Wyborczy Nr 2

Jan Ficek

ul: Górnicza, Kochanowskiego, Kopalniana, Ozorkowskie Przedmieście 1, 3, 4A, 5, 6, 6D, 7, 8, 8A, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17, 18, 18A, 19, 21, 21A, 25, 27, 27A, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, Polna, Tuwima, Wiejska

Okręg nr 3

Kazimierz Stoliński

ul.: Belwederska: 7, 11, Dworcowa, Ozorkowska

Okręg nr 4

Romana Agata Szkop

ul.: Belwederska: 10, 17, 17A, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 39, 40, 41, 41A, 42, 43, 43A, 44, 45A, 46, 46A, 47, 47A, 48, 49, 50, 50A, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 59, 65, 67, 71

Okręg Wyborczy Nr 6

Robert Łukasiewicz

ul: Belwederska 75A, Bitwy nad Bzurą, Osiedlowa

Okręg nr 7

Zofia Wodzyńska

ul.: Belwederska: 75, 79, 79A, Związku Walki Zbrojnej

Okręg nr 8

Agnieszka Tuszyńska

ul.: Belwederska: 81, 81A, 83, 85, Lotnicza

Okręg nr 9

Ewa Wójcik

ul.: Zachodnia: 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58

Okręg nr 11

Beata Dudkiewicz

ul.: Konopnickiej: 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, Ks. Jerzego Popiełuszki

Okręg nr 12

Zbigniew Lizak

ul.: Konopnickiej: 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 6, 8, 8A, 8B, 8C

Okręg nr 13

Piotr Pijewski

ul.: Kaliska: 10, 10A, 10B, 10C, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 36, Konopnickiej: 10, 10A, 10B, 15, 16, 18, Szkolna

Okręg Nr 14

Katarzyna Jeleńska

ul: Dominikańska, Ogrodowa, Poznańska, Przedrynek

Okręg nr 15

Beata Wyderka

Aleje Jana Pawła II, ul.: Grodzkiej, Kaliska: 5, 5A, 5B, 7, 8, 8A, 9, 9A, Kościelna, Plac Kościuszki, Plac Przyjaźni, ul.: Kowalska, Nadrzeczna, Panieńska, Pocztowa, Kazimierza Odnowiciela, Sienkiewicza, Szpitalna, Wodna, Zamkowa, Żydowska

 

Czy teraz są takie standardy w Urzędzie Miasta?

Jako mieszkaniec Łęczycy skierowałem do Urzędu Miejskiego pismo, w którym prosiłem o informacje dotyczące zadań inwestycyjnych z lat 2015 – 2017.

Prezentuję poniżej odpowiedź jaką uzyskałem od pani Moniki – Kilar Błaszczyk, wykonującej zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczyca.

Odpowiedź zawiera dosłownie jedno zdanie i świadczy o zwykłym lekceważeniu. Odesłanie do strony internetowej nie jest odpowiedzią, a ignorancją.

Nie podejrzewam, że pani Kilar – Błaszczyk można kogoś nie lubić i zbywać go takimi lakonicznymi odpowiedziami, ale ktoś kto reprezentuje Urząd Miejski w Łęczycy powinien zachować określone standardy w każdym przypadku.

Wszak ma pełnić służalczą rolę w stosunku do mieszkańców i udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

Cóż, widać, że standardy urzędnicze pani Kilar – Błaszczyk nie obowiązują.